Terug naar de beginpagina!

In Amsterdam hebben wij aanzienlijke ervaring met de functie van straatcoach. Hieronder wordt verstaan het leggen en onderhouden van contact met jongeren, buurtbewoners en ouders. Deze projecten worden uitgeoefend door
beveiligingsbedrijf To serve and protect uit Amsterdam. In
nauwe samenwerking met de politie worden hangjongeren en
plekken in kaart gebracht en gebeurtenissen
gerapporteerd.
Terug naar de beginpagina!
De ervaring leert!
Klik hier voor informatie over drugs
Klik hier voor informatie over straatcoaching
Klik hier voor een overzicht van mijn specialisaties
Klik hier voor contactinformatie
Klik hier om naar de Kracht van denken website te gaan!
Email ons direct!
Email de webmaster